Atvainojos, iepriekšējā sludinājuma kļuda. T.-20520493