Veicam-iekstelpas remontdarbus,fasades remontdarbus,jumta remontdarbus.Ka ari iespejama,nestandarta darba veiksana.