Veicu-iekstelpas remontdarbus, jumta remontdarbus, fasades remontdarbus. Ka arī iespējama nestandarta darba veiksana-drosi jautājiet. Strādājam arī brīvdienās.