Veicam-iekstelpas remontdarbus, jumta remontdarbus, fasades remontdarbus. Ka arī, iespējama nestandarta darba veiksana. Strādājam arī brīvdienās.