Veicam-iekstelpas remontdarbus, jumta remontdarbus, fasades remontdarbus. Iespējama nestandarta darba veiksana. Strādājam arī brīvdienās.