Veicam-iekstelpas remontdarbus, fasades remontdarbus, jumta remontdarbus. Ka arī, iespējama jebkāda darba-remontdarba veiksana. Strādājam arī brīvdienās.