Veicam-iekstelpas remontdarbus, fasades remontdarbus, jumta remontdarbus. Ka arī iespējama jebkāda darba-remonta veiksana. Strādājam arī brīvdienās.