Veicam-iekstelpas remontdarbus, jumta remontdarbus, fasades remontdarbus. Ka arī iespējama nestandarta darba veiksana.