Veicam-iekstelpas remontdarbus, jumta remontdarbus, fasades remontdarbus. Ka arī iespējama nestandarta daba veiksana. Strādājam arī brīvdienās.