Veicam-iekstelpas remontdarbus, fasades remontdarbus, jumta remontdarbus. Ka arī iespējama nestandarta darba veiksana.