Veicam-iekstelpas remontdarbus, fasades remontdarbus, jumta remontdarbus. Ka arī iespejama nestandarta darba veiksana.