Veicam-iekstelpas remontdarbus,fasades remntdarbus,jumta remontdarbus.Ka ari iespejama nestandarta darba veiksana.