Veicam iekstelpas remontdarbus,fasades remontdarbus ka ari jumta remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.