Veicam iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.