Veicam iekstelpas remontdarbus,jumta remontdarbus,ka ari fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.