Veicam iekstelpas-jumta fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.