Veicam-iekstelpas remontdarbus,fasads remontdarbus,jumta remontdarbus.Ka ari,iespejama nestandarta darba veiksana.