Šāļi ar trekniem galiem un spicēm tai skaitā.

Garums 3 un 6 M. Pieejami 12 m3,

bez piegādes, auto nav.