IEELPO 🔅 IZELPO🔅PALIEC VESELS

Sāls istaba Ādažos!

Vairāk informācijas zvanot pa tālr.: 24 98 6996 vai rakstot FB Sāls virsotne.

<a href="//https://www.facebook.com/salsvirsotne/" rel="nofollow">https://www.facebook.com/salsvirsotne/</a>