SIA “EiroVest” piedāvā semināru un kursu organizēšanu uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, grāmatvedības, personāldaļu un lietvedības darbiniekiem. Organizējam arī korporatīvos seminārus. Apmācības vada praktizējoši speciālisti, nodokļu konsultanti, vadošie VID speciālisti, zvērinātie revidenti un citi pazīstami un profesionāli lektori.

Regulāri piedāvājam apmācības šādos kursos:
* Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām "Uzņēmuma grāmatvedības pamati";
* Lietvedības kursi bez priekšzināšanām "Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem";
* "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā"

Semināru piedāvājums tiek veidots balstoties uz jaunākajām aktualitātēm nodokļu likumdošanā, normatīvajos aktos un klientu ieteikumiem.
Nāc un atrodi sev interesējošu tēmu: <a href="//www.eirovest.lv" rel="nofollow">www.eirovest.lv</a>

Saziņai: <a href="//www.eirovest.lv" rel="nofollow">www.eirovest.lv</a>, [email protected], +371 20231396