Dargi perkam visadas senlietas. Gleznas, dzintara izstradajumus, porcelana figurinas un vazes, apgleznotas sienas skivjus, mala izstradajumus.. Nozimites, sudrabu, vecas melnbaltas fotografijas..