Perkam visadas senlietas, dzintara izstradajumus, porcelana figurinas, vazes, sienaskivjas apgleznotas, mala izstradajumi,gleznas.. Izbraucam pie klienta, samaksa tuliteja.