Firma veic sertificētus elektromērījumus, izolācijas pretestibas uc., sagatavo dokumentus ēku nodošanai ekspluatācijā. Mk 238 not. sakārto elektroinstalāciju atbilstoši LBn261-15 prasībām Siltuma zudumu noteikšana ēkām ar profesionālu IR termokameru izdruku sagatavošana.