Veltāt savu laiku uzņēmējdarbības attīstībai, bet mēs parūpēsimies par Jūsu grāmatvedību un lietvedību.
Sniedzam grāmatvedības uzskaites pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un saistīto lietvedības dokumentu kārtošanu.
Mēs parūpēsimies par:
• grāmatvedības uzskaites sakārtošana par iepriekšējiem periodiem;
• pilna cikla grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
• rēķinu izrakstīšana un maksājumu sagatavošana;
• pārskatu sagatavošana Valsts ieņēmuma dienestam, Statistikas pārvaldei un citām valsts institūcijām;
• gada pārskatu sagatavošana, operatīvās bilances;
• ikmēneša darba algas uzskaite, ieskaitot algu, autoratlīdzību, prēmiju, bonusu, atvaļinājumu un slimības kompensāciju aprēķināšanu un izmaksu, kā arī saistīto nodokļu aprēķināšanu;
• valsts likumdošanā balstītus gudrus nodokļu konsultācijas un risinājumus;
• biznesa plāns, budžets, naudas plūsma un citi vadības pārskati, kā arī to izpildes kontrole;
Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cena ir atkarīgas no uzņēmuma darbības sfēras, darījumu sarežģītības pakāpes, darbinieku un izejošo/ienākošo dokumentu skaita.