MEKLĒJAM PERSONĀLA LIETVEDI/ BIROJA ADMINISTRATORU /-I

Mēs no Jums sagaidām šādas prasmes:
• Augstākā izglītība;
• Izpratne par normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības;
• pieredze lietvedībā, biroja administrēšanā;
• Vēlamas zināšanas darba aizsardzības jomā (uzskatāmas par priekšrocību, bet nav obligāti);
• Labas latviešu valodas prasmes un vēlamas angļu valodas un/vai krievu valodas zināšanas mutiski un rakstos (uzskatāmas kā priekšrocība);
• Labas prasmes darbā ar MS Office, t.sk., MS Excel;
• Spēja veikt vairākus darbus vienlaicīgi, nosakot prioritātes;
• Spēja meklēt, apkopot un analizēt informāciju;
• Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un plānot savu darbu;
• Precizitāte un iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Darba pienākumi:
• Dokumentu izstrādāšana un noformēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• Sagatavot atbildes iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un apliecināt uzņēmuma pārvaldes dokumentu atvasinājumu pareizību;
• Veikt saņemto un nosūtāmo dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu un apriti;
• Sistematizēt un ievietot dokumentus lietā pēc to izpildes;
• Iegūt, klasificēt un izmantot informāciju. Izprast, ievērot informācijas konfidencialitāti;
• Vest personāla lietas, tai skaitā, pārzināt LR normatīvos aktus, kas nosaka darba tiesiskās attiecības, noformēt nepieciešamos dokumentus;
• Biroja nodrošināšana ar nepieciešamajām kancelejas precēm;
• Darba aizsardzības un drošības sistēmas uzturēšana saskaņā ar darba drošības un aizsardzības speciālista norādījumiem;
• Darbinieku nostrādātā darba laika datu ievade;
• Sadarbība ar grāmatvedību savas kompetences ietvaros;
• Pēc nepieciešamības asistēšana vadībai dažādu uzdevumu izpildē;
• Iespējami citi papildus pienākumi.

Jūs iegūsiet:
• Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā uzņēmumā;
• Iespēju apgūt jaunas prasmes;
• Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• Pozitīvu un profesionālu darba vidi;
• Apmācības uzsākot darbu;
• Sociālās garantijas;
• Darba pārtraukumos tēju un kafiju;
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika (tai skaitā 50% apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi polises ietvaros);
• Savlaicīgu atalgojuma izmaksu;
• Atalgojums mēnesī – 1150 eur bruto;
• 8h darba laiku Ādažos, Muižas ielā 18;