svaiga un sausa un pusausa.

Krāmēta steros,vai maisos,
ātra piegāde