Pievedu ar pašizgāzēju šķembas, granti, melnzemi, pieberamo smilti u.c. kravas.. Manipulatora (krāna) pakalpojumi. Epasts netiek lietots.