Dzīvojamo,nedzīvojamo ēku būvniecība.
Sākot no pamata izveidi,beidzot ar iekšējo apadri.
Remontdarbi.
SIA.