Dzīvojamo,nedzīvojamo ēku būvniecība.
Dažāda veida remontdarbi.