Būvuzņēmums SM construction ,kuru darbības pamatā ir dzīvojamo,nedzīvojamo,sabiedrisko ēku būvniecība un to rekonstrukcija,sniegs savus pakalpojumus.