Būvuzņēmums,kuru darbības pamatā ir dzīvojamo, nedzīvojamo, sabiedrisko ēku būvniecība un to rekonstrukcija, sniegs ar šiem darbiem saistītos pakalpojumus.