Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.