Piegādāju smilti, šķembas, oļus, granti, melnzemi. Līdz 5 kubiem vienā piegādē.