Piegādāju smilti, granti, šķembas oļus, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē.