Piegādāju granti, smilti, šķembas, oļus, melnzemi lidz 5 kubiem bienā piegādē. Mini ekskavatora pakalpojumi.