Piegādāju smilti, šķembas, granti, oļus, melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.