Piegādāju smilti, šķembas, granti, oļus, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē.