Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē. Gan juridiskām, gan fiziskām personām.