Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus līdz 5 kubiem vienā piegādē.
Mini ekskavatora pakalpojumi.