Piegādāju granti, smilti, šķembas, oļus, melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.