Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus lidz 5 kubiem vienā piegādē.