Piegādāju smilti, šķembas, granti, oļus līdz 5 kubiem vienā piegādē.