Piegādāju smilti , granti, šķembas, oļus, lidz 5 kubiem vienā piegādē.
Mini ekskavatora paklapojumi.