Piegādāju smilti, granti šķemba, oļus lidz 5 kubiem vienā piegādē.