Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus un melnzemi, līdz 5 kubiem vienā piegādē.