Piegādāju smilti, šķembas, oļus, granti, melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.