Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē.
Mini ekskavatora pakalpojumi.