Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi lidz5 kubiem vienā piegādē.