Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.
Mini ekskavatora pakalpojumi.