Piegādāju smilti, granti, šķembas, melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.